På gång

P.g.a. osäkerheten hur vi kan upprätthålla våra samlingar har vi en begränsad framförhållning i vårt mötesprogram.

Vi hänvisar till förstasidan, som vi håller uppdaterad med det senaste !

Ta mej dit nu !

 Programblad kommer inte att läggas ut t.v.

Vi lägger för tillfället endast ut aktuellt veckoprogram.

Se förstasidan !

 

 

*****