Gudstjänster, ordinarie


2020-10-25: Gudstjänst. (Ljudinspelning)

2020-10-04: Gudstjänst. Predikan: Carl-Johan Österblad.
2020-06-28: Gudstjänst. Tema: Gud är… annorlunda än vi.

2020-06-07: Gudstjänst. Predikan av Carl-Johan Österblad. (Klicka på bilden för video).
2020-05-31: Gudstjänst Pingstdagen. Predikan Carl-Johan Österblad.

YouTube-länk till: 2020-05-31 (Pingstdagen),. Gudstjänst.


Marina Bratterud svarar för musik och sång.

2020-05-24: Bönegudstjänst: Länk till YouTube >>>


2020-05-17: Supersöndag. Mötesl. Maria Back. Flera medverkande. (video: klicka på bilden)


Örjan Gäreskog leder sången (dessutom hela mötet)-
2020-05-10: Gudstjänst. Mötesl. Sång, bibelläsning och bön: Örjan Gäreskog.

2020-05-03: Gudstjänst. Mötesledare och predikant, Carl-Johan Österblad. (klicka på bilden för att starta videon)
Vill du lyssna på enbart predikan Klicka här.

2020-04-26: Gudstjänst m. predikan (Klicka på bilden för video)
2020-04-26: Gudstjänst. Mötesl. Dennis Rydh. Predikan: C-J Österblad
Titta på Påskdagens Gudstjänst . (Klicka på bilden)
Lyssna på Påskdagens Gudstjänst.


2020-04-10, Långfredagen: Gudstjänst.

Lyssna på Långfredagens Gudstjänst.

2020-03-29: Gudstjänst. Mötesl. Carl-Johan Österblad. (klicka på bilden för video).
2020-03-22: Gudstjänst. Mötesledare: Dennis Rydh. (klicka på bilden för video).

Predikan finns under ”Undervisning” > ”Predikningar (video)” >> (öppnas i en ny flik)”>>>>

2020-03-15: Gudstjänst (video). Klicka på bilden för att starta.
2020-03-15: Gudstjänst (audio)

*****

2020-02-23: Bönegudstjänst (video)
Lyssna på ljudinspelningen:
2020-02-23: Bönegudstjänst. Mötesledare: Birgitta Liljenström.
2020-02-16: Gudstjänst. Mötesledare: Kerstin Åverling. Musik: Göran Åverling.
Bön: C-J Österblad
2020-02-02: Gudstjänst. Mötesl. Dennis Rydh. Musik o sång: Örjan Gäreskog.
2020-01-26: Gudstjänst. Mötesl. Maria Back. Musik o lovsång: Örjan Gäreskog.
2020-01-05: Församlingens Årshögtid. Klicka på bilden för video!
2019-12-22, Fjärde Advent
2019-12-08, Andra Advent